Nederlands spreken maakt het leven beter. Het is bewezen dat het op alle punten helpt. Nederlandse taalles is één van de pijlers van Casa Jepie Makandra en de groepen zitten altijd goed vol.

De lessen worden op vier ochtenden in de week gegeven: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De lessen zijn steeds van 10.00-11.30 uur.

Op maandag ligt de nadruk op spreken en praktische oefening. Op dinsdag en woensdag lezen, schrijven. spreken en grammatica en op vrijdag wordt er geoefend voor het inburgeringsexamen.